Mẫu luận văn Thạc sĩ nộp lưu trữ tại thư viện

Trong vòng 10 ngày sau khi bảo vệ luận văn trước hội đồng, học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của cá thành viên Hội đồng chấm luận văn và nộp luận văn đã chỉnh sửa theo đúng Quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ của trường ĐH Hoa Sen

Học viên có thể tham khảo các biểu mẫu khi nộp luận văn hoàn chỉnh cho thư viện như sau: 

Tin xem nhiều

Bài giảng - Đấu thầu Quốc tế

 • 30/06/2020
 • 833 lượt xem

Bài giảng - CONTAINER

 • 26/06/2020
 • 568 lượt xem

Bài giảng - International Payment

 • 21/07/2020
 • 550 lượt xem

Inter national Transport

 • 26/06/2020
 • 547 lượt xem

Bài giảng - Cargo

 • 26/06/2020
 • 523 lượt xem

Bài giảng môn Introduction to Logistics

 • 14/07/2020
 • 519 lượt xem