ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO MBA CỦA TRƯỜNG ĐH HOA SEN

 

Theo ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO MBA CỦA TRƯỜNG ĐH HOA SEN (trang 7 - sau bảng tham khảo các chương trình đào tạo ThS QTKD) có ghi rõ: chương trình ThS QTKD của trường ĐH Hoa Sen sẽ có định hướng ứng dụng hơn 

Cụ thể nội dung chi tiết của đề án, mời anh/chị học viên xem ở đây

Tin xem nhiều

Bài giảng - Đấu thầu Quốc tế

 • 30/06/2020
 • 833 lượt xem

Bài giảng - CONTAINER

 • 26/06/2020
 • 568 lượt xem

Bài giảng - International Payment

 • 21/07/2020
 • 550 lượt xem

Inter national Transport

 • 26/06/2020
 • 547 lượt xem

Bài giảng - Cargo

 • 26/06/2020
 • 523 lượt xem

Bài giảng môn Introduction to Logistics

 • 14/07/2020
 • 520 lượt xem