Giới thiệu chương trình MBA - Đại học Hoa Sen

Giới thiệu chương trình MBA - Đại học Hoa Sen

Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2021 tại hội trường lầu 9, trường đại học Hoa Sen (8 Nguyễn Văn Tráng) đã diễn ra hội thảo chuyên đề giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) với nhiều chương trình học hấp dẫn dành cho các học...

Chi tiết

QUY TRÌNH MỜI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHO CT THẠC SĨ

QUY TRÌNH MỜI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHO CT THẠC SĨ

Quy trình mời giảng viên và danh sách giảng viên có thể tham gia giảng dạy chương trình Cao học của Đại học Hoa Sen

Chi tiết