Một số lưu ý khi viết các loại báo cáo

Một số lưu ý khi viết các loại báo cáo

Trong 4 năm học ngành KDQT (HSU), sinh viên phải thực hiện các loại báo cáo dưới đây: Báo cáo Thực tập nhận thức (TTNT), đề án, Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (TTTN) hoặc Khóa luận / Đồ án tốt nghiệp

Chi tiết
Hướng dẫn viết báo cáo khoa học theo chuẩn ISO5966

Hướng dẫn viết báo cáo khoa học theo chuẩn ISO5966

Viết báo cáo khoa học theo Tiêu chuẩn ISO5966 Writing Academic Reports according to ISO5966  

Chi tiết