Giới thiệu chương trình MBA - Đại học Hoa Sen

Giới thiệu chương trình MBA - Đại học Hoa Sen

Sáng 09h00 ngày 20 tháng 09 năm 2020 tại hội trường lầu 9, trường đại học Hoa Sen (8 Nguyễn Văn Tráng) đã diễn ra hội thảo chuyên đề giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) với nhiều chương trình học hấp dẫn dành cho các...

Chi tiết