Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (60 Tín chỉ)  I. MBA - hướng ngành Logistics 1. Đối tượng tuyển sinh: Người dự...

Chi tiết
Đề cương môn học

Đề cương môn học

Tổng hợp đề cương các môn học chương trình Thạc sĩ của ĐH Hoa Sen

Chi tiết
Danh mục Tạp chí được công nhận 2020

Danh mục Tạp chí được công nhận 2020

Danh mục tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước Ngành Kinh tế công nhận 2020 Thông tin chi...

Chi tiết