Cách tính PAPI - Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công

Cách tính PAPI - Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công

Chỉ số Hiệu quả quản trị và HCC cấp tỉnh ở VN (PAPI) là công trình hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm nghiên cứu phát triển-Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật VN và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) từ năm...

Chi tiết