Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023

Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023

Báo cáo nghiên cứu chính sách này là sản phẩm thứ hai nằm trong chuỗi hoạt động thảo luận chính sách về quản trị điện tử trong khu vực công do Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên...

Chi tiết
Công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2018

Công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2018

Báo cáo PAPI 2018 đánh dấu 10 năm kể từ khi chương trình nghiên cứu xây dựng Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) được khởi xướng. Chặng đường một thập niên hình thành và phát triển của chương trình chứng...

Chi tiết
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2018

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2018

Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018

Chi tiết
Phương pháp lấy mẫu của PAPI: Kiểm nghiệm một số phương pháp thay thế

Phương pháp lấy mẫu của PAPI: Kiểm nghiệm một số phương pháp thay thế

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ giám sát hiệu quả quản trị và hành chính công theo thời gian lớn nhất của Việt Nam, lấy trải nghiệm của người dân làm căn cứ đo lường. PAPI được thực hiện dựa...

Chi tiết
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2012

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2012

Chỉ số PAPI của Việt Nam là công cụ mang tính tiên phong trong việc tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân về hiệu quả công tác điều hành, quản lý và cung ứng dịch vụ công của khu vực nhà nước, bởi đây là chỉ số được...

Chi tiết
Báo cáo nghiệm thu - Khảo sát, đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cho thành phố Thủ Đức

Báo cáo nghiệm thu - Khảo sát, đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cho thành phố Thủ Đức

Chỉ số PAPI là gì? Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ chính sách nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành, của hệ thống hành chính nhà nước (bao gồm cả...

Chi tiết