Giới thiệu chương trình MBA - Đại học Hoa Sen

Giới thiệu chương trình MBA - Đại học Hoa Sen

Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2021 tại hội trường lầu 9, trường đại học Hoa Sen (8 Nguyễn Văn Tráng) đã diễn ra hội thảo chuyên đề giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) với nhiều chương trình học hấp dẫn dành cho các học...

Chi tiết

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Chi tiết

Danh mục Tạp chí được công nhận 2020

Danh mục Tạp chí được công nhận 2020

Danh mục tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước Ngành Kinh tế công nhận 2020 Thông tin chi...

Chi tiết

QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hướng dẫn quy trình và các thủ tục cần thiết bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại chương trình sau đại học của trường Đại học Hoa Sen

Chi tiết

Quy trình xét miễn môn học cho học viên chuyển đổi

Quy trình xét miễn môn học cho học viên chuyển đổi

Để bảo vệ quyền lợi cho học viên khi chuyển từ trường, viện, cơ sở đào tạo khác sang học tại HSU, Viện sẽ xét miễn các môn học viên đã học

Chi tiết

QUY TRÌNH MỜI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHO CT THẠC SĨ

QUY TRÌNH MỜI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHO CT THẠC SĨ

Quy trình mời giảng viên và danh sách giảng viên có thể tham gia giảng dạy chương trình Cao học của Đại học Hoa Sen

Chi tiết