Cách tính PAPI - Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công

Cách tính PAPI - Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công

Chỉ số Hiệu quả quản trị và HCC cấp tỉnh ở VN (PAPI) là công trình hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm nghiên cứu phát triển-Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật VN và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) từ năm...

Chi tiết

Danh mục Tạp chí được công nhận 2020

Danh mục Tạp chí được công nhận 2020

Danh mục tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước Ngành Kinh tế công nhận 2020 Thông tin chi...

Chi tiết