Cách tính PAPI - Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công

Cách tính PAPI - Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công

Chỉ số Hiệu quả quản trị và HCC cấp tỉnh ở VN (PAPI) là công trình hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm nghiên cứu phát triển-Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật VN và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) từ năm...

Chi tiết

Đề cương môn học

Đề cương môn học

Tổng hợp đề cương các môn học chương trình Thạc sĩ của ĐH Hoa Sen

Chi tiết