Slide background
Lễ ra mắt Viện Sau Đại học
Slide background
Sinh viên UEF nói về PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh (từ ngày 1/8/2021 đến nay) nhân dịp 20/11
Slide background
Ứng dụng Blockchain trong LOG

Ứng dụng Blockchain trong LOG

Ứng dụng Blockchain trong LOG Xem và tải tệp tin tại đây 

Chi tiết
Ứng dụng Blockchain trong khai báo hải quan

Ứng dụng Blockchain trong khai báo hải quan

Ứng dụng Blockchain trong khai báo hải quan Xem và tải tệp tin tại đây

Chi tiết
Blockchain PowerPoint Templates

Blockchain PowerPoint Templates

Blockchain PowerPoint Templates Xem và tải tệp tin tại đây

Chi tiết
Blockchain trong Thanh toán Quốc Tế

Blockchain trong Thanh toán Quốc Tế

Blockchain trong Thanh toán Quốc Tế Xem và tải tệp tin tại đây

Chi tiết
BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG

BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG

BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG   Xem và tải tệp tin tại đây

Chi tiết
Blockchain trong giao hàng Xuất khẩu

Blockchain trong giao hàng Xuất khẩu

Blockchain trong giao hàng Xuất khẩu Xem và tải tệp tin tại đây

Chi tiết