Câu chuyện của tôi

Câu chuyện của tôi

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Hà thị Ngọc Oanh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà nội năm 1977 (ngành Vật lý). Theo yêu cầu của Chính phủ về việc bổ sung nhân lực cho ngành giáo dục sau giải phóng miền Nam, bà vào Sài Gòn cùng với...

Chi tiết