Slide background
Lễ ra mắt Viện Sau Đại học
Slide background
Sinh viên UEF nói về PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh (từ ngày 1/8/2021 đến nay) nhân dịp 20/11
Slide background
Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học định tính
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI- Chương 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI- Chương 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Chương 5 cũng đề cập đến vấn đề quản lý nhà nước đối với 2 nguồn vốn quan trọng là FDI và ODA. Cụ thể là những điểm chính về thu hút FDI, ODA của Việt Nam từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra đời năm...

Chi tiết
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - Chương 3: TỔNG QUAN QLNN VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - Chương 3: TỔNG QUAN QLNN VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Chương 3 đề cập đến những nguyên tắc và nội dung cơ bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại. Đặc biệt chú ý đến những nội dung nâng cao năng lực thể chế qua những yêu cầu toàn diện, tính đồng bộ và...

Chi tiết
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI- Chương 2: QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VN

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI- Chương 2: QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VN

Chương này tập trung vào việc mô tả quá trình hội nhập của Việt Nam, đặc biệt chú trọng phân tích những cam kết đối với các tổ chức quốc tế và khu vực của Việt Nam; Những phân tích về cơ hội và thách thức đối với nền kinh...

Chi tiết
GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ

Chương 1: Tổng quan về toàn cầu hóa kinh tế, gồm những nội dung: - Những khái niệm về toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, các hình thức quan hệ kinh tế quốc tế…. - Mục tiêu hội nhập và mục tiêu toàn cầu hóa của các...

Chi tiết
MANAGERIAL ECONOMICS

MANAGERIAL ECONOMICS

The objective of Managerial Economics, then, is to teach and apply the foundation topics in micro-economics and industrial organization essential for making both the day-to-day business decisions that maximize profit as well as the strategic decisions designed to create and protect profit in the long run.In so doing, we believe...

Chi tiết