Inland Waterways Transport

Inland Waterways Transport

In the week of 19 - 23 October 2015, an intensive training and exposure program for innovations in inland waterways was orgainzed in the Netherlands, Belgium and Germany for World Bank and IFC staff.

Chi tiết
Báo cáo Logistics Việt Nam năm 2020

Báo cáo Logistics Việt Nam năm 2020

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do nhiều yếu tố bất lợi như dịch bệnh Covid-19, thiên tai, căng thẳng thương mại và các vấn đề địa chính trị.

Chi tiết
Management of Technology

Management of Technology

This paper address the question of how enterprises can improve their competitiveness through the acquisition and development of technology, and hence how countries are able to raise the level of industrial development and gow their GDP.

Chi tiết
Ứng dụng công nghệ BlockChain vào xây dựng chính phủ số

Ứng dụng công nghệ BlockChain vào xây dựng chính phủ số

BlockChain là một hình thức lưu trữ các hồ sơ giá trị và giao dịch trong cuộc sống. Khi chưa có BlockChain, người ta dựa vào một đơn vị trung gian/ các tổ chức có khả năng bảo mật và giúp cho giao dịch thuận lợi. Các tổ chức khác...

Chi tiết
WB Procurement Regulations Vietnamese

WB Procurement Regulations Vietnamese

GIÁO TRÌNH WB Procurement Regulations Vietnamese Tải giáo trình bản Tiếng Việt tại đây  Tải giáo trình bản Tiếng anh...

Chi tiết
Transfer of technology

Transfer of technology

GIÁO TRÌNH Transfer of technology Tải giáo trình bản Tiếng Việt tại đây  Tải giáo trình bản Tiếng anh tại...

Chi tiết