Mẫu luận văn Thạc sĩ nộp lưu trữ thư viện

Mẫu luận văn Thạc sĩ nộp lưu trữ thư viện

Các biểu mẫu khi nộp luận văn hoàn chỉnh cho thư viện 

Chi tiết
QUY TRÌNH MỜI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHO CT THẠC SĨ

QUY TRÌNH MỜI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHO CT THẠC SĨ

Quy trình mời giảng viên và danh sách giảng viên có thể tham gia giảng dạy chương trình Cao học của Đại học Hoa Sen

Chi tiết
Quy trình xét miễn môn học cho học viên chuyển đổi

Quy trình xét miễn môn học cho học viên chuyển đổi

Để bảo vệ quyền lợi cho học viên khi chuyển từ trường, viện, cơ sở đào tạo khác sang học tại HSU, Viện sẽ xét miễn các môn học viên đã học

Chi tiết
QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hướng dẫn quy trình và các thủ tục cần thiết bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại chương trình sau đại học của trường Đại học Hoa Sen

Chi tiết
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QTKD

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QTKD

Hướng dẫn viết đề cương luận văn Thạc sĩ QTKD - Định hướng ứng dụng 3 chương

Chi tiết