Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (60 Tín chỉ)  I. MBA - hướng ngành Logistics 1. Đối tượng tuyển sinh: Người dự...

Chi tiết
Đề cương môn học

Đề cương môn học

Tổng hợp đề cương các môn học chương trình Thạc sĩ của ĐH Hoa Sen

Chi tiết