Tour Du lịch là tập hợp các dịch vụ cung cấp trên chương trình du lịch, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu ăn, ở, lưu trú, đi lại, tham quan, giải trí của khách du lịch từ lúc đón khách cho tới lúc đưa khách về nơi khách DL mong muốn sau chương trình DL của họ.

Thiết kế và Điều hành tour Du lịch

  • Phần 1: Slide 1 - slide 20 
  • Phần 2: Slide 21 - slide 40  
  • Phần 3: Slide 41 - slide 64  

Ý KIẾN BẠN ĐỌC