Slide background
Lễ ra mắt Viện Sau Đại học
Slide background
Sinh viên UEF nói về PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh (từ ngày 1/8/2021 đến nay) nhân dịp 20/11
Slide background
Trong 4 năm học ngành KDQT (HSU), sinh viên phải thực hiện các loại báo cáo dưới đây: Báo cáo Thực tập nhận thức (TTNT), đề án, Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (TTTN) hoặc Khóa luận / Đồ án tốt nghiệp

Một số lưu ý khi viết các loại báo cáo dành cho sinh viên khoa Kinh tế quốc tế

Có 4 loại báo cáo các bạn sẽ viết khi tham gia học tập tại khoa và trường đại học Hoa Sen:

  • Báo cáo Thực tập nhận thức (TTNT)
  • Đề án
  • Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (TTTN)
  • (hoặc) Khóa luận / Đồ án tốt nghiệp

Ý KIẾN BẠN ĐỌC