Slide background
Lễ ra mắt Viện Sau Đại học
Slide background
Sinh viên UEF nói về PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh (từ ngày 1/8/2021 đến nay) nhân dịp 20/11
Slide background
Là một hệ thống gồm các trình tự và thủ tục HQ được tự động hóa nhờ ứng dụng CNTT nhằm mục đích tự động hóa hoạt động HQ . Nguyên nhân áp dụng: do số khách du lịch và lượng hàng hóa (với nhiều chủng loại) được thông quan ở các cảng và cửa khẩu gia tăng. HQĐT là một mắt xích quan trọng của TMĐT và yêu cầu cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và của việc quản lý an ninh và mậu dịch điện tử xuyên biên giới.

Hải quan điện tử

Lời ngỏ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC