Slide background
Lễ ra mắt Viện Sau Đại học
Slide background
Sinh viên UEF nói về PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh (từ ngày 1/8/2021 đến nay) nhân dịp 20/11
Slide background
Thực hành Hải quan phần 5 (Khai báo Hải quan)

Thực hành Hải quan phần 5 (Khai báo Hải quan)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Thực hành nghiệp vụ Hải quan phần 4 (Hiệp định trị giá hải quan - GATT)

Thực hành nghiệp vụ Hải quan phần 4 (Hiệp định trị giá hải quan - GATT)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Thực hành Nghiệp vụ Hải Quan phần 3 (Quy tắc xuất xứ hàng hóa)

Thực hành Nghiệp vụ Hải Quan phần 3 (Quy tắc xuất xứ hàng hóa)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Thực hành Nghiệp vụ Hải Quan phần 2 (quyền và nghĩa vụ các bên liên quan)

Thực hành Nghiệp vụ Hải Quan phần 2 (quyền và nghĩa vụ các bên liên quan)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Thực hành nghiệp vụ Hải quan - phần 1 (Pháp luật hải quan)

Thực hành nghiệp vụ Hải quan - phần 1 (Pháp luật hải quan)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Bài giảng - International Payment

Bài giảng - International Payment

Là phương tiện thanh toán (payment instrument) là các công cụ được các bên liên quan (trong hoạt động thương mại) sử dụng để chi trả tiền cho nhau.

Chi tiết