Slide background
Lễ ra mắt Viện Sau Đại học
Slide background
Bài giảng - International Payment

Bài giảng - International Payment

Là phương tiện thanh toán (payment instrument) là các công cụ được các bên liên quan (trong hoạt động thương mại) sử dụng để chi trả tiền cho nhau.

Chi tiết
Bài giảng môn Xúc tiến và Quảng cáo Du lịch

Bài giảng môn Xúc tiến và Quảng cáo Du lịch

XÚC TIẾN VÀ QUẢNG BÁO DU LỊCH

Chi tiết
Bài giảng môn Thiết kế và Điều hànhTour Du lịch

Bài giảng môn Thiết kế và Điều hànhTour Du lịch

Tour Du lịch là tập hợp các dịch vụ cung cấp trên chương trình du lịch, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu ăn, ở, lưu trú, đi lại, tham quan, giải trí của khách du lịch từ lúc đón khách cho tới lúc đưa khách về nơi khách DL...

Chi tiết
Bài giảng môn Introduction to Logistics

Bài giảng môn Introduction to Logistics

Logistics is process of planning, implementing and controlling the flow and storage of raw material effectively; in-process of inventory, finished goods, services, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements

Chi tiết
Freight and Charges in Transport

Freight and Charges in Transport

There are different formulas to calculate for each mode of transportation. But any of mode of transport, weight is still the most important facto

Chi tiết
The pioneer in cross-border e-Commerce in Vietnam

The pioneer in cross-border e-Commerce in Vietnam

The global e-commerce market can be segmented into the domestic and cross-border e-commerce markets. During the forecast period, the global e-commerce market is expected to grow to USD 1,256 billion. In 2017, APAC was the largest contributor to the global cross-border e-commerce market, followed by Western Europe and North America.

Chi tiết